Bertine Spijkers

Algemeen lid

Carrière: Zo’n 10 jaar in de uitzendbranche in verschillende managementfuncties. Daarna de overstap gemaakt naar de jeugdzorg als interim-manager. Sinds de laatste anderhalf jaar directeur bij Civic, een welzijns- en maatschappelijke dienstverlenings-organisatie in Amsterdam.

Expertise: Zorg, welzijn, Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), werk, ouderen, jeugd.

Interesses: ’Mijn kinderen, reizen en andere culturen. Om de vier jaar stap ik even uit het ‘reguliere’ leven door een paar maanden te reizen.’

‘Stichting senior&student geeft studenten een zinvolle nevenfunctie.’

Waarom bent u bestuurslid geworden?
‘Vanuit mijn huidige functie ben ik veel betrokken bij de ondersteuning van ouderen. Mijn kantoor is gevestigd in een verzorgingshuis waar ik veel in contact kom met de seniorendoelgroep. Ik vind Lotte en Anne zo enthousiast en het werk wat zij doen voorziet zo in een behoefte dat ik geen moment getwijfeld heb toen ze me vroegen om bestuurslid te worden.’

Heeft u een persoonlijke ervaring die het belang van senior&student onderstreept?
‘Ik heb het afgelopen anderhalf jaar zoveel schrijnende verhalen gehoord over ouderen die soms maar één keer per maand contact hadden met de buitenwereld. Stichting senior&student geeft studenten een zinvolle nevenfunctie door hen ouderen te laten ondersteunen bij dingen die zijzelf niet meer kunnen. Hierdoor kunnen zij niet alleen langer zelfstandig wonen maar is er vooral ook ruimte voor het sociale aspect.’

Waar gaat u zich hard voor maken binnen de stichting?
‘Vanuit mijn huidige functie heb ik veel contacten met ouderenorganisaties, zowel in de zorg als in het welzijn. Ik hoop stichting senior&student hiermee goed op de kaart te zetten zodat er zoveel mogelijk ouderen en mantelzorgers de diensten leren kennen en er gebruik van maken.’

Wat zijn uw wensen voor de toekomst van de stichting?
‘Ik hoop dat stichting senior&student flink gaat uitbreiden over het hele land. De decentralisatie van de zorg naar de gemeenten met daarbij een taakstelling van 25% en de verdere bezuinigingen zorgen ervoor dat veel ouderen in de toekomst een student van stichting senior&student heel goed kunnen gebruiken.’

Nog andere bijzonderheden die u graag wilt vermelden?
‘Ik heb er vertrouwen in dat Anne en Lotte dit met hun passie en enthousiasme voor elkaar gaan krijgen.’