Chris Bowen

Penningmeester & Secretaris

Carrière: Manager Shell analytische en technologische werkzaamheden, PhD Scheikunde.

Expertise: Cijfers en data, budgetbeheer, management, mensen kansen geven om verder te groeien. 

Interesses: Roeien, algemene geschiedenis en in het bijzonder de geschiedenis van Groot-Brittannië en Nederland.

‘In contact komen met een andere generatie, is een verrijking voor beide generaties.’

Waarom bent u bestuurslid geworden?
‘Via de roeivereniging ken ik bestuurslid Jacqueline. Haar verhalen over stichting senior&student vond ik erg interessant. Op termijn, als ik ouder ben, zou ik zelf ook graag in contact komen met een student! Ook kan ik me goed identificeren met familie van een senior die niet in de buurt woont, mijn familie woont in Groot-Brittannië. Wat is het fijn als een student dit contact deels op kan vangen. Jacqueline wist dat ik recent gepensioneerd ben en dat ik zocht naar een organisatie waar ik iets aan bij kon dragen. Zodoende bracht ze me met stichting senior&student in contact.’

Heeft u een persoonlijke ervaring die het belang van senior&student onderstreept?
‘Ik merk hoeveel waarde oudere familieleden eraan hechten als ik bij hen op visite kom. Zij bloeien dan helemaal op. Doordat ik ver weg woon, kan ik helaas niet vaak langskomen. Ik ben zelf ook al wat ouder en zelfs ik kan oudere mensen veel energie geven, laat staan wanneer een student hen zou bezoeken.’

Waar gaat u zich hard voor maken binnen de stichting?
‘Stichting senior&student moet nog lang blijven bestaan om zoveel mogelijk studenten en senioren aan elkaar te kunnen koppelen, dit is uiteraard een uitdaging. Wij willen vooruit en mooie, grootse plannen realiseren in de toekomst. Vanuit mijn loopbaan ben ik gewend om langetermijnplannen te maken en deze goed te budgetteren. Deze expertise wil ik inzetten om stichting senior&student vooruit te helpen en  nog lang te laten bestaan.’

Wat zijn uw wensen voor de toekomst van de stichting?
‘Mijn wens is dat stichting senior&student onderdeel wordt van de reguliere gezondheidszorg in Nederland. Op deze manier zal onze hulp voor iedere senior bereikbaar worden.’