Ivo de Jong

Algemeen lid

Carrière: Diverse lijn- en projectmanagementfuncties in de ouderenzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg en thuiszorg. Sinds medio 2014 directeur a.i. bij Cordaan Thuiszorg te Amsterdam.

Expertise: Kennis van zowel bedrijfsmatige – als beleidsinhoudelijke ontwikkelingen in de zorg. Algemeen management. Verbindingen maken, kansen vinden.

Interesses: ’Reizen en alles met twee wielen; van racefietsen tot de motor.’

‘Oud zijn betekent niet meteen afgeschreven zijn!’

Waarom bent u bestuurslid geworden?
‘Stichting senior&student levert een waardevolle bijdrage aan de veerkracht van ouderen door hen te ondersteunen en vooral ook door uit te gaan van wat zij nog wél kunnen. Oud zijn betekent niet meteen afgeschreven zijn! Dit levert niet alleen meer eigenwaarde op voor de ouderen zelf, maar is ook essentieel om in de versoberde financiële kaders gebruik van professionele zorg te beperken en toch verantwoord zelfstandig te kunnen wonen.’

Wat is uw relatie met de seniorendoelgroep?
‘Inmiddels werk ik zo’n 15 jaar in de zorg. In deze jaren heb ik veel mooie verhalen voorbij zien komen maar ook zeer schrijnende situaties. Hiervan heb ik geleerd dat we vooral aandacht voor elkaar moeten blijven houden, naar elkaars behoeften moeten luisteren en uit moeten gaan van mogelijkheden in plaats van beperkingen.’

Waar gaat u zich hard voor maken?
‘Dat de stichting op korte termijn ondersteuning kan gaan bieden aan kwetsbare ouderen. De juiste instanties moeten inzien dat de interactie tussen jong en oud een zeer waardevolle bijdrage levert aan de veerkracht van ouderen. Op de lange termijn hoop ik dat er structurele financieringsvormen gerealiseerd worden, waardoor continuering van deze vorm van informele zorg voor een nog bredere groep ouderen werkelijkheid wordt.’

Nog andere bijzonderheden die u graag wilt vermelden?
‘Anne en Lotte, de oprichters van stichting senior&student, zijn het voorbeeld voor mij van maatschappelijke ondernemers die kansen zoeken en ook vinden. Met hun passie en inzet heb ik er alle vertrouwen in dat de stichting een succes gaat worden.’