Jacqueline Blaauboer

Secretaris

Carrière: Secretaresse bij Loyens&Loeff (afdeling Vastgoed) en secretaris van diverse (beroeps)verenigingen.

Expertise: Waarnemingsvermogen.

Interesses: Roeien en (op hobbyniveau) schrijven.

‘Ik zie het belang van senioren bij de maatschappij te blijven betrekken.’

Waarom bent u bestuurslid geworden?

‘Betrokkenheid bij de doelgroep. Ik kom met het naderen van de AOW-leeftijd dichtbij de seniorengroep in onze maatschappij. Wanneer ik in november inderdaad met werken ga stoppen, kijk ik terug op een mooie carrière en krijg ik meer tijd voor activiteiten die ik nu naast mijn werk doe.’

Heeft u een persoonlijke ervaring die het belang van SeniorenStudent onderstreept?

‘Ja, via mijn werk en mijn roeivereniging zie ik het belang van senioren bij de (ontwikkelingen van de) maatschappij te blijven betrekken. Ik ben lid van een roeivereniging van ongeveer vijfhonderd leden: van een grote jeugdafdeling tot een gezellige nog altijd zeer actieve veteranengroep in de leeftijd van 75+. Voor de jeugd en de veteranen is onze vereniging een soort thuis met onze sociëteit als een gezellige huiskamer. Het generatieverschil is natuurlijk herkenbaar, net als het wederzijds respect voor elkaar. Voor de oudste leden is het sociale aspect belangrijker dan het sportieve. Iedereen spant zich dan ook in om dit venster zo lang mogelijk voor deze groep toegankelijk te houden om mogelijke vereenzaming tegen te gaan. Dit gegeven is voor mij de motivatie om mij in te zetten voor Stichting SeniorenStudent.’

Waar gaat u zich hard voor maken binnen de stichting?

‘Als secretaris ga ik zorgen voor een goede en doelgerichte uitstraling van de stichting.’

Wat zijn uw wensen voor de toekomst van de stichting?

‘Veel succes met onze fondsenwerving. Nu zal mijn inzet voornamelijk bestaan uit de pas opgerichte stichting te helpen opbouwen. Het vervolgtraject ligt nog voor mij open, maar ik heb wel ideeën die ik graag te zijner tijd met het bestuur werkelijkheid maak.’