Klaas van der Ham

Voorzitter

Carrière: Diplomaat en later (algemeen) management binnen multinationale bedrijven. Diverse commissariaten en adviesfuncties. Al vele jaren actief als voorzitter van bestuur en raad van toezicht van diverse organisaties in de gezondheidszorg.

Expertise: Algemeen management, organisatie, human resources, planning en control.

Interesses: Hockey, tennis, golf, zeilen, skiën, radiozendamateur, astronomie. 

‘Persoonlijke aandacht doet vaak wonderen.’

Waarom bent u bestuurslid geworden?

‘Ik vind stichting senior&student een uiterst waardevol en innovatief initiatief, waar in het huidige tijdsgewricht met een terugtredende overheid en bezuinigingen binnen de zorg in toenemende mate behoefte aan is. Bovendien is de koppeling tussen senior en student bijzonder en voor beide partijen leerzaam.’

Wat is uw relatie met de seniorendoelgroep?

‘Ik ben in het verleden mantelzorger geweest van mijn ouders en schoonouders. En bij mijn activiteiten binnen de gezondheidszorg kom ik met enige regelmaat kwetsbare, vaak in meer of mindere mate gehandicapte, ouderen tegen. Persoonlijke aandacht, zeker van jongeren die geïnteresseerd zijn in de problematiek, doet vaak wonderen.’

Waar gaat u zich hard voor maken?

‘Op de korte termijn: ervoor zorgen dat de initiële subsidie er komt en dat het eerste project voorspoedig van start kan gaan. Op de lange termijn: het waarborgen van de subsidiestromen en continuïteit van de activiteiten van de stichting en het uitrollen daarvan naar meerdere steden.’

Nog andere bijzonderheden die u graag wilt vermelden?

‘Hulde aan de initiatiefneemsters, die het maatschappelijke belang van hun commerciële activiteiten goed begrepen hebben en daar consequenties aan verbonden hebben voor evenzeer behoeftige, maar financieel minder draagkrachtige ouderen.’