Wouter Oomen

Algemeen lid 

Carrière: Docent aan de Universiteit van Amsterdam, departement Mediastudies.

Expertise: Studenten en hun belevingswereld, vrijwilligerswerk, het organiseren van grootschalige studentenactiviteiten.

Interesses: Hardlopen, voetbal, zwemmen, lezen.

‘Het heeft veel waarde als ouderen en jongeren onder elkaar zijn.’

Waarom bent u bestuurslid geworden?
‘Als docent aan de UvA heb ik veel ervaring met wat studenten motiveert en wat hun bijzondere belangstelling heeft. Ik ken studenten als betrokken bij hun omgeving en help hen graag daar invulling aan te geven. Zeker als de ‘solidariteit tussen generaties’ onder druk staat is het goed om te onderzoeken hoe we deze generaties met elkaar kunnen verbinden. Vooral door in het dagelijks leven te kijken hoe je elkaar vooruit kunt helpen.’

Heeft u een persoonlijke ervaring die het belang van senior&student onderstreept?
‘In mijn directe woonomgeving zie ik hoeveel waarde het heeft als ouderen en jongeren onder elkaar zijn. Ik woon in een coöperatieve woonvereniging, waar we met bijna tweehonderd mensen verantwoordelijk zijn voor ‘ons’ gebouw. De jongste bewoner is 20 en de oudste 95 en er is ruimte voor iedereen. Als je op elkaar aangewezen bent om goed en prettig samen te leven, merk je hoeveel de verschillende generaties te winnen hebben bij een goede samenwerking. Dat is een bijzondere ervaring die ik graag ook zie ontstaan bij de stichting.’

Waar gaat u zich hard voor maken binnen de stichting?
‘Oudere en student moeten op elkaar kunnen rekenen, daarom moeten we bij stichting senior&student zorgen dat vrijwilligerswerk hand in hand gaat met duidelijke afspraken. Dat kan als studenten zoveel mogelijk uit hun werk bij de stichting en uit het contact met ouderen halen. Toen ik zelf veel vrijwilligerswerk deed heb ik gezien hoe hard er werd gewerkt aan het uiten van waardering en het creëren van mogelijkheden voor vrijwilligers. Dat is een belangrijk uitgangspunt voor mij om een organisatie op te bouwen die voor alle betrokkenen veel waarde heeft en daardoor zoveel mogelijk mooie contacten tot stand brengt.’

Wat zijn uw wensen voor de toekomst van de stichting?
‘Nu we net gestart zijn wil ik nog niet al te ver de toekomst inkijken. Laten we eerst zorgen dat we een stabiele basis bouwen die het uitgangspunt van de stichting ondersteunt. Een duidelijke structuur, betrokken studenten en ouderen, een organisatie waar mensen op kunnen bouwen – kortom een stichting waar iedereen op kan vertrouwen. Daarna kijken we verder.’