“De Eetclub van Jong en Oud” wint Stimuleringsprijs Cordaan

6 november 2015

Op donderdag 5 november won Stichting SeniorenStudent de Stimuleringsprijs van Cordaan (t.w.v. €10.000,-) met het idee “De Eetclub van Jong en Oud”

Stimuleringsprijs Cordaan

Tweejaarlijks reikt Cordaan de Stimuleringsprijs uit. Het thema dit jaar was ‘Samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers’. Tien finalisten presenteerden hun idee in een 7-minutenpitch. Samen met Anna Marie Valkema, wijkverpleegkundige bij Cordaan Thuiszorg, sleepten Anne van Oudheusden en Anne Rademakers van Stichting SeniorenStudent de hoofdprijs van €10.000,- binnen.

Idee: De Eetclub van Jong en Oud

Bij de Eetclub van Jong en Oud nuttigen én bereiden senioren eens per maand samen de warme maaltijd. Dit doen zij met de hulp en het gezelschap van studenten. Alle deelnemende senioren leveren op hun eigen manier een bijdrage aan de maaltijd, zodat zij naast gast ook vrijwilliger zijn. Hierbij wordt de eigen kracht ingezet: zo helpt een senior die graag een praatje maakt bij de boodschappen en een senior die creatief is, bij het maken van de menukaart. Per maaltijd vindt er na afloop een bijzondere voorstelling plaats, zoals een concert of lezing, waarbij de deuren opengaan voor buurtbewoners en andere geïnteresseerden. Zo ontstaat er meer binding in de wijk en komen verschillende generaties bij elkaar. 

Innovatief en professioneel

Na de 10 presentaties was het aan de 6-koppige jury om de nummers 1, 2 en 3 te bepalen. Terwijl Bas Grevelink een muzikaal intermezzo ten gehore bracht, ging de jury in beraad. Spannend! De jury noemde het idee van de Eetclub van Jong en Oud innovatief, professioneel en goed uitgewerkt en vond bovendien dat de presentatie creatief en overtuigend in elkaar zat. En daarmee werden wij de winnaar van de Stimuleringsprijs 2015!

Met de prijs van €10.000,- kunnen we een jaar lang, op twee locaties van Cordaan voor 30 senioren een eetclub organiseren. Wij kunnen niet wachten om te beginnen. 

alle deelnemers