Ad Standaart van Stichting Physico: ‘Het is belangrijk dat ouderen gezien worden’

3 oktober 2022

Stichting Physico doneert jaarlijks een vaste bijdrage aan het werk van stichting senior&student in de regio Rotterdam. Hard nodig, want eenzaamheid is er een groot probleem. Penningmeester Ad Standaart vertelt.

‘Als stichting hebben we een heldere doelstelling: we financieren projecten die bijdragen aan de gezondheid van de Rijnmondse bevolking en waarvoor geen reguliere financiering bestaat.’

Wie scrollt op de website van Physico, kan verbaasd opkijken van het grote aantal belangrijke projecten dat de stichting steunt. En dus over het grote aantal dat niet in aanmerking komt voor reguliere financiering. Een vraag borrelt boven: is er dan iets mis met die reguliere financiering?

‘Nou, die is natuurlijk nogal versteend,’ zegt Standaart daarover. ‘Het is mede daarom belangrijk dat de politiek de komende tijd de handen ineenslaat met verzekeraars. Als je bijvoorbeeld specifiek kijkt naar de doelgroep ouderen: het oud worden heeft een voorspelbaar verloop. We gaan allemaal dood en onderweg wordt het steeds wat minder. Als je zo denkt, is het helemaal niet zo ingewikkeld om daar passende steun voor te vinden.’

Als ouderen zijn opgenomen in een sociale kring, dan krijgen ze de aandacht die ze verlangen en verdienen.– Ad Standaart

Sociaal netwerk
Een voorbeeld van die passende steun is volgens Standaart het creëren van een sociaal netwerk. ‘We weten dat er minder vraag naar zorg is als ouderen zijn opgenomen in een sociale kring. Dan worden ze gezien, krijgen ze de aandacht die ze verlangen en verdienen. Je ziet dat als ouderen geen sociaal vangnet hebben, ze voor die aandacht bijvoorbeeld eerder bij de huisarts aankloppen.’ 

Door de coronacrisis is de eenzaamheid onder senioren de afgelopen jaren sterk gegroeid. ‘Ontmoetingscentra werden noodgedwongen gesloten en er kon van alles niet doorgaan. Ouderen waren op zichzelf aangewezen, dat heeft hun sociale systeem ontwricht,’ zegt Standaart. De rekening voor die ontwrichting gaan we volgens hem nog krijgen.

Belangrijk werk
Het werk van stichting senior&student is daarom bijzonder van belang. In Rotterdam zie je volgens Standaart dat veel senioren aan het eind van hun Latijn zijn. ‘Ze hebben niemand om mee te praten en raken in een isolement.’ 

Volgens hem moeten we daarom met elkaar investeren in herstelmogelijkheden van die waardevolle, sociale netwerken. ‘Het is belangrijk dat mensen ontmoetingen hebben, gesteund worden, contacten opdoen.’

Wat stichting senior&student doet, gaat bovendien twee kanten op. Het koppelen van studenten aan senioren is niet alleen van waarde voor de senior, maar ook voor de student. ‘Zo’n senior heeft een verhaal, wijsheid en interessante inzichten over hoe het leven verlopen is. Als student is het hartstikke leerzaam om die verhalen te horen.’

Positief herstel
De focus voor de komende tijd ligt dus op het herstellen van de gemeenschapszin. Standaart plaatst wat dat betreft een positieve noot: ‘Gelukkig zie ik veel initiatieven op dat gebied vanuit particulieren, in plaats van instanties. Meestal ontstaan die vanuit de gedachte: we zorgen voor elkaar. Dat vind ik hoopgevend. Het is repareren geblazen en een organisatie als stichting senior&student speelt daar dus ook een belangrijke rol in. Het opvangen van zorg die achterblijft, het aanvullen met de nodige aandacht en het signaleren van eventuele schrijnende situaties. Het huidige zorgsysteem is een oerwoud, dus het is fijn als daar wat menselijks tegenover staat.’