Afgerond staat netjes: projectjaar 2 van Jong+Oud=Goud komt langzaam tot een eind

15 december 2016

Verslag van de laatste verdiepingsbijeenkomst voor studentvrijwilligers van Jong+Oud=Goud 2.0

Aan alle mooie dingen komt een einde. Zo ook aan het succesvolle tweede projectjaar van Jong+Oud=Goud. Gedurende het jaar zijn er vijf verdiepingsbijeenkomsten georganiseerd voor de studentvrijwilligers. Dinsdag 6 december vond de laatste verdiepingsbijeenkomst plaats. Deze avond stond in het teken van het naderende einde van het project en het bewaren van continuïteit voor de deelnemende senioren.

Verschillende sprekers waren aanwezig om de studentvrijwilligers te inspireren en ondersteunen met het afronden van het projectjaar. Er werden opties gepresenteerd om de doelen die de studentvrijwilligers hebben behaald met hun senioren door te zetten. De sprekers van de volgende initiatieven openden de avond met presentaties over projecten die de studentvrijwilligers kunnen introduceren bij hun senior:

Oud Geleerd Jong Gedaan

Deze stichting organiseert colleges, gegeven door studenten, voor senioren. De oprichters zagen dat er binnen de ouderenzorg weinig activiteiten zijn die het intellectuele vermogen van senioren stimuleren. Niet elke senior heeft zin om bingo te spelen of te breien. Voor studenten zijn senioren een goed publiek om hun presentatievaardigheden en kennisoverdracht skills te leren verbeteren. Door dit initiatief delen senioren en studenten kennis met elkaar en leren zij van elkaar. Oud geleerd jong gedaan is niet alleen op zoek naar senioren, maar ook naar studenten die graag willen presenteren.

Goldensports

Deze stichting organiseert sportactiviteiten door heel Amsterdam. De groep bestaande uit sporters met een leeftijd van 55+ wordt begeleid door een fysiotherapeut en twee stagiaires. Deelname is geschikt voor sporters van elk niveau. Goldensports is actief op zes verschillende buitenlocaties in Amsterdam. De deelnemers doen gezamenlijk een warming up en daarna wordt de groep opgedeeld in kleinere groepen die elk drie activiteiten doen. Denk bijvoorbeeld aan outdoorfitness, balans en coördinatie oefeningen. De eigen bijdrage verschilt per locatie, maar is niet hoger dan een paar euro per deelname.

Kletskoek

Bij wereldrestaurant Kletskoek worden verschillende generaties met elkaar verbonden door samen te tafelen. Oprichtster Karin Oude Weernink stopte met haar werk bij een grote zorgorganisatie en startte Kletskoek. Niets brengt mensen meer bij elkaar dan eten. Alle generaties zijn welkom om bij haar maandelijkse avond hun buik rond te eten en met elkaar in gesprek te gaan. De maandelijkse avond wordt georganiseerd in Amsterdam Noord. In de toekomst wil Kletskoek graag avonden organiseren waarbij senioren het menu samenstellen, koken en de maaltijd serveren aan de gasten.

Stichting 4 het leven

Stichting 4 het leven organiseert film-, theater-, museum-, en concertbezoeken voor senioren vanaf 65 jaar. De senioren worden opgehaald en weer thuisgebracht door vrijwilligers. Begeleiding, vervoer, entree en consumpties zijn inbegrepen bij het bedrag dat senioren betalen. De bezoeken zijn in kleine groepjes waardoor senioren makkelijk onderling contact kunnen maken.

24 uurs buurtlijn

De 24 uurs buurtlijn is een samenwerking van Ata alarmering, Combiwel en Rozazorg in de Pijp en de Rivierenbuurt. Ouderen (en kwetsbaren) kunnen 24 uur per dag bellen naar de buurtlijn met vragen en problemen omtrent zorg en welzijn. De vrijwilligers zijn opgeleid en verwijzen door naar professionele zorg indien nodig. Ook beschikt de buurtlijn over een overzicht van activiteiten in de omgeving. Daarnaast koppelt de buurtlijn buurtbewoners zodat zij met elkaar kunnen telefoneren, voor gezelligheid en wie weet ontstaan er nieuwe vriendschappen.

Ervaringen van Studenten

Na de presentaties van de verschillende organisaties was er een korte pauze. De avond werd vervolgens opgepikt door Annamarie Valkema, wijkverpleegkundige bij Cordaan, om met de studenten in gesprek te gaan over hun ervaringen en het afronden van het project. Zij vroeg de studenten wat zij van de senior hebben geleerd en hoe zij het jaar willen afsluiten. Eén van de studenten gaf aan dat zij gekoppeld is aan een senior met een depressie: ‘In het begin dacht hij dat dit project niet voor hem ging werken, maar na een paar maanden komt hij nu steeds meer buiten.’ Een andere student geeft aan dat haar senior scherpe humor heeft, zij geniet van de bezoeken en zijn humor. Als Annamarie vraagt aan de studenten of zij energie krijgen van de senior, gaan de meeste handen omhoog. Daarnaast voelt het overgrote deel van de studenten dat zij iets goeds gedaan hebben, iets hebben kunnen bijdragen.

De studentvrijwilligers hadden veel vragen over het afronden van het project. Na een jaar mag je op eigen gelegenheid je senior blijven bezoeken, buiten het project om. Het is belangrijk om duidelijk te communiceren met de senior. Start een aantal maanden voor het einde van het project het gesprek over het afronden en bouw bijvoorbeeld de bezoeken langzaam af. Biedt daarnaast alternatieven aan je senior. Zo kun je samen een buurthuis bezoeken waar de senior ’s avonds terechtkan voor een warme maaltijd en desgewenst contact heeft met buurtbewoners. Het is ook mogelijk om een van de eerder besproken stichtingen voor te stellen en te benaderen.

Dankwoord Stichting SeniorenStudent

Na het delen van ervaringen en tips om het project goed af te ronden sprak bestuurslid Ivo de Jong de studenten toe. Hij bedankte de studenten voor de inzet die zij in het afgelopen jaar hebben geleverd en onderstreepte nogmaals wat het belang van sociale zorg is. Ivo zelf is werkzaam in de zorg en ziet dat er juist voor een kort gesprek geen tijd meer is. De studenten hebben op deze manier een cruciale bijdrage geleverd aan de ouderenzorg in Nederland.

Projectbegeleider Judith Stevens nam vervolgens het woord en sloot de avond af. Zij herinnerde de studenten aan het invullen van de logboeken en deelde de studenten mee dat het project een jaar na de eerste kennismaking tussen student en senior afloopt. Judith neemt dan persoonlijk contact op met studenten. De studenten ontvangen bij de afronding van het project een certificaat. ‘Hang deze boven je bed, dan word je elke dag positief wakker!’ zegt Judith lachend. Zelf heeft zij aan het eerste projectjaar deelgenomen en heeft nog steeds contact met haar senior.

De studenten zullen in januari benaderd worden voor de evaluatie van het project. Dit gebeurt digitaal. De senioren zullen telefonisch worden benaderd voor eenzelfde evaluatie. De feedback van studenten en senioren wordt gebruikt voor het nieuwe projectjaar dat begin 2017 zal starten.

Ben jij een senior die wel wat hulp en gezelschap kan gebruiken van onze studentvrijwilligers? Of ben jij student en wil jij je een jaar lang inzetten voor een senior? Begin 2017 starten wij met een nieuw projectjaar van Jong+Oud=Goud in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Meld je nu aan als senior of als studentvrijwillger!