Thuiswonende senioren mogen weer bezoek ontvangen

1 mei 2020

ANBO_bezoek senioren toegestaan_corona

De ANBO heeft zich er hard voor gemaakt dat de RIVM-maatregelen omtrent het bezoeken van thuiswonende senioren versoepelt worden. Sinds 28 april mogen deze thuiswonende 70-plussers weer bezoek ontvangen van maximaal 2 vaste personen. Dit betekent dat u ook weer bezoek kunt aanvragen van een student van Stichting Senior&Student! 

Dien uw hulpvraag hier in

Artikel ANBO “ANBO: thuiswonende 70-plusser kan gewoon bezoek ontvangen” – 28 april 2020


In het begin van de coronacrisis stond er op de site van het RIVM en de Rijksoverheid dat we bezoek aan ouderen zoveel mogelijk moesten beperken. Bezoek was toen toegestaan: beperkt, het liefst één-op-één en met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Die tekst werd begin april gewijzigd in: “Ga niet op bezoek bij mensen van 70 jaar of ouder.” Dat zorgde ervoor dat ook gezonde, thuiswonende ouderen, geen bezoek meer kregen en snel vereenzaamden. Op aandringen van ANBO is de tekst weer herzien. Wij zijn blij dat het nu weer duidelijk dat thuiswonende 70-plussers door één of twee vaste personen kunnen worden bezocht.

Groot sociaal isolement

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Oudere mensen belden naar onze telefoonlijn en gaven aan dat ze gezond zijn en toch geen bezoek mochten ontvangen. En dat ze dagen, soms zelfs weken niemand hadden gezien en gesproken. Familie kwam wel boodschappen brengen, maar zette ze voor de deur en kwam niet binnen voor een praatje of een kopje koffie drinken.

Veel mensen vereenzaamden en daarom adviseerde ANBO het kabinet om de online teksten weer te zien zodat het duidelijk is dat beperkt bezoek aan ouderen die gezond zijn, echt wel kan. “Het is al een wereld van verschil als een buurvrouw of een familielid even een kopje koffie kan komen drinken”, zegt Liane den Haan.

Het advies werd door het kabinet overgenomen en de teksten zijn herzien. Vanaf woensdag 29 april is de regel dat zelfstandig wonende ouderen één of twee vaste personen kunnen aanwijzen die de oudere met enige regelmaat bezoeken. Mits de RIVM-maatregelen worden nageleefd: 1,5 meter afstand, handen wassen, de oudere is gezond en de persoon die op bezoek gaat ook.

Liane den Haan werd hierover geïnterviewd door de Ochtendshow to go van AD.nl. Klik hier voor dit interview.

Niet kussen en knuffelen

ANBO krijgt veel positieve reacties op de aangepaste regel. Liane den Haan: “Voor mensen is het nu weer duidelijk dat ze even iemand kunnen zien en spreken. Natuurlijk is het fijn als een zoon of dochter de boodschappen voor de deur zet, maar het is zo belangrijk als ze een praatje kunnen maken. Maar ga niet knuffelen of kussen en houd je aan de andere RIVM-maatregelen.”