Vacature penningmeester bestuur stichting senior&student

21 april 2024

Wat in 2014 begon met een eerste project voor 50 senioren in Amsterdam, is in 10 jaar tijd uitgegroeid tot een organisatie van maatschappelijk belang. Stichting senior&student matcht jongeren aan senioren die kampen met eenzaamheid in drie stedelijke regio’s. Inmiddels maken we zo’n 350 matches per jaar en hebben we veel expertise, ervaring en netwerk opgebouwd rondom maatjesprojecten tussen jong en oud.

De meeste bestuursleden zijn nog van het eerste uur en voor hen is het na 10 jaar tijd om hun rol over te dragen aan nieuwe bestuursleden. De stichting maakt momenteel een mooie groei en ontwikkeling door waar we je graag in een persoonlijk gesprek meer over vertellen.

Over stichting senior&student

De stichting ondersteunt senioren in het onafhankelijk en gelukkig ouder worden. Door hen te koppelen aan een jong persoon (17-30 jaar), iemand die de senior bij de maatschappij betrekt en hulp en gezelschap biedt daar waar dat gewenst is. De match maken wij op basis van persoonlijke overeenkomsten en gedeelde interesses. 

Wij geloven sterk in wederkerigheid en werken vanuit de kracht van de persoon. Jonge mensen kunnen veel leren van senioren en van het helpen van een ander in algemene zin. Gedurende onze trajecten worden de jongeren ook actief gecoacht om aan hun eigen persoonlijke ontwikkeling te werken. Andersom kunnen senioren ook veel leren van de jongeren en ontstaat er vaak een mooie vriendschap tussen jong en oud. Een verrijking voor beide generaties! 

Om aan de grote hoeveelheid aanvragen te voldoen, varen we op een koers van uitbreiden en verder professionaliseren. De stichting is ambitieus als het gaat over groei in aantallen én kwalitatieve, duurzame impact. Zo willen we onze werkwijze uitrollen in andere steden, verder groeien qua aantal matches én onze werkwijze blijven optimaliseren middels onafhankelijk onderzoek en lessen uit de praktijk.

Over het bestuur

Onze stichting kent een bestuur op afstand. Dit betekent dat de meeste werkzaamheden door het team van Careibu worden uitgevoerd en vooral door het bestuur gecontroleerd en geadviseerd worden. 

Het bestuur komt gemiddeld 4-6x per jaar samen voor een vergadering en 1x per jaar voor een gezellig diner. 

Om onze ambitieuze koers ook financieel in goede banen te leiden, zoeken we een ervaren penningmeester. Er is hierbij een intensieve samenwerking met Careibu, een sociale onderneming die de secretarisrol van het bestuur uitvoert en de uitvoerende partner is in onze projecten, een bedrijfseconomisch adviesbureau en een accountant.

Wat kun je verwachten van de rol als voorzitter?

  • De kans om wezenlijk bij te dragen aan een van de grootste sociale vraagstukken van dit moment: de toenemende eenzaamheid onder senioren i.c.m. verdere vergrijzing;
  • Je hart laten verwarmen door alle mooie matches en bijzondere verhalen uit onze community en daardoor heel duidelijk voelen ‘waar je het voor doet’;
  • Als penningmeester houd je toezicht op de financiën van de stichting, maak je geregeld een inschatting van de financiële risico’s en kansen;
  • Je zorgt in samenwerking met de boekhouder en accountant voor een goede finance & controle cyclus van met name de begroting, tussentijdse rapportages, subsidieaanvragen en -verantwoordingen en de jaarrekening;
  • Je houdt toezicht op het inkoopbeleid en het procuratieschema en bij grotere bedragen keur je betalingen goed;
  • – Je bent af en toe aanwezig bij bijzondere evenementen zoals werkbezoeken, groepsbijeenkomsten en ‘hoog bezoek’ (zo hebben wij eerder koning Willem-Alexander, Een tegen Eenzaamheid ambassadeur Neelie Kroes, een keer een minister en een staatssecretaris op bezoek gehad).

 

Wie zoeken we? Iemand met…

  • – affiniteit met onze missie, werkwijze en doelgroepen;
  • – bestuurlijke ervaring;
  • financiële en bedrijfseconomische ervaring, liefst in het bestuur van een stichting;
  • – maatschappelijke betrokkenheid.

De functie van penningmeester van het bestuur is onbezoldigd, alleen onkosten worden vergoed. De benoeming is voor een periode van 3 jaar. De ingeschatte tijdsbesteding is ongeveer 8 uur per maand. Het bestuur telt momenteel 5 leden. De huidige penningmeester blijft aan als bestuurslid in een andere rol.

Interesse?
Stuur uiterlijk zondag 19 mei 2024 je motivatiebrief en CV naar sander@stichtingseniorenstudent.nl. Contactpersoon voor deze vacature is Sander Reus. Binnen 2 weken na ontvangst van je sollicitatie hoor je of we je uitnodigen voor een kennismaking.