Vierde verdiepingsbijeenkomst Stichting SeniorenStudent

18 september 2015

‘Ieder mens heeft behoefte aan een zinvol leven’

Maandag 14 september was het alweer tijd voor de vierde verdiepingsbijeenkomst van Stichting SeniorenStudent. De bijeenkomst vond deze keer plaats in de Zuiderkerk.

De studenten worden welkom geheten door Desirée Nelissen, die het programma van de avond heeft samengesteld. Er zal een presentatie worden gegeven door Dr. Anja Machielse van de Universiteit van Humanistiek én de matches tussen de koppels zullen vanavond bekend worden gemaakt. Een van de onderdelen van het project Jong+Oud=Goud is namelijk dat studenten samen met hun senior ook aan een ander koppel worden gematcht, zodat ze met z’n vieren een leuke activiteit kunnen doen. Het doel is om de deelnemende senioren van het project met elkaar in contact te brengen, zodat zij na het projectjaar bij elkaar hulp, steun en gezelschap vinden.

Verdiepingsbijeenkomst 4-Jong+Oud=Goud-Stichting SeniorenStudent-01

Eerst gaan de studenten in kleine groepjes uiteen om hun ervaringen als vrijwilliger uit te wisselen. Al snel is het duidelijk dat hier veel behoefte aan is. Aan de tafeltjes wordt onder andere gesproken over de leuke activiteiten die studenten al met hun senioren ondernomen hebben: ‘Wij zijn naar een toneelvoorstelling geweest van de vroegere toneelclub van mijn senior. Hij zag mensen terug van jaren geleden,’ vertelt een student. Ook bespreken ze waar ze soms tegenaan lopen: ‘Ik vind het lastig om aan mijn senior uit te leggen waarom het project maar voor een jaar is,’ zegt een andere student.

Het belang van sociale relaties

Na 20 minuten is het tijd voor de presentatie van Anja Machielse. Ze doet onderzoek naar kwetsbare ouderen en heeft de afgelopen 15 jaar veel eenzame en geïsoleerde ouderen gesproken. Ze kan dus veel vertellen over de problemen waar ouderen mee kampen: ‘Ik herken meteen de problemen waar jullie tegenaan lopen.’ Anja legt uit waarom sociale relaties zo belangrijk zijn: ‘Ieder mens heeft behoefte aan een zinvol leven. De ervaring van een zinvol leven heeft een positief effect op iemands gezondheid, welzijn en geluk. Hierbij spelen sociale relaties een belangrijke rol. Als je deze relaties niet hebt kan dit zorgen voor sociale kwetsbaarheid. Dit zullen jullie waarschijnlijk ook merken bij jullie senioren,’ zegt Anja. ‘Kwetsbaarheid en eenzaamheid worden door iedereen anders ervaren. Het is belangrijk om te beseffen dat de grootte van iemands netwerk niets zegt over de kwaliteit daarvan. Iemand met een groot netwerk kan nog steeds eenzaam zijn. Blijkbaar is er dan een gemis, bijvoorbeeld van een bepaald persoon zoals een partner of kind.’

Verdiepingsbijeenkomst 4-Jong+Oud=Goud-Stichting SeniorenStudent-19
Hoe help je iemand die eenzaam is?

‘Het is van belang dat je eerst kijkt wat de behoefte van de senior is en wat voor rol je als vrijwilliger kunt invullen. Iedere senior is namelijk anders.’ Anja Machielse legt uit dat er een paar belangrijke stappen zijn in het opbouwen van vertrouwen. ‘Ten eerste is het belangrijk dat je iemand als persoon erkent. Zie jouw senior als een persoon met eigen wensen en behoeften en probeer dingen niet voor iemand in te vullen. Goedbedoelde adviezen worden al snel als bemoeizucht ervaren.’ Daarnaast is emotionele nabijheid van belang. ‘Als jouw senior merkt dat je persoonlijke aandacht en oprechte belangstelling hebt, is de senior bereid om kwetsbaarheid te tonen. Vervolgens kun je samen nadenken over wat jullie nu gaan doen en kun je ook dingen afraden, want er is vertrouwen.’

‘Ik hoop dat mijn presentatie inzicht heeft geboden om de senioren nog beter te helpen,’ sluit Anja af. De studenten knikken. Desirée vraagt of Anja nog tips heeft voor de studenten om het contact tussen de senioren onderling tot een succes te maken. ‘We hopen natuurlijk dat het contact blijft na de eerste activiteit.’ Anja geeft aan dat je hier juist niet teveel op aan moet sturen: ‘Je moet dit vooral uit iemand zelf laten komen, anders werkt het niet. Geef iemand dus de ruimte.’ Tot slot is het tijd om te laten zien welke koppels aan elkaar gematcht zijn. ‘We hopen dat jullie een leuke dag zullen hebben met z’n vieren,’ zegt Desirée. ‘Bovendien vallen er prijzen te winnen als je een verslag instuurt van jullie activiteit. De leukste twee inzendingen winnen een lunch bij Huize Frankendael of een voorstelling bij de Stadsschouwburg, beiden voor vier personen!’

En zo is er alweer een einde gekomen aan de vierde verdiepingsbijeenkomst. Het was weer een leerzame en inspirerende avond!

Tips nodig voor leuke activiteiten in Amsterdam voor studenten en senioren? Kijk eens in de Online Agenda op de website van Stichting SeniorenStudent.

Verdiepingsbijeenkomst 4-Jong+Oud=Goud-Stichting SeniorenStudent-16
Foto’s: Stichting SeniorenStudent ©