Over Stichting SeniorenStudent

In mei 2014 is Stichting SeniorenStudent in het leven geroepen om senioren te ondersteunen in het onafhankelijk en gelukkig ouder worden. Dit wordt verwezenlijkt door elke senior te koppelen aan een veelzijdige, energieke en betrouwbare hulp: een student. De studenten helpen met kleine klusjes in en rond het huis. Ook kunnen ze kennis van nieuwe technieken delen zoals bijvoorbeeld Whatsapp en Skype. Ze bieden natuurlijk veel gezelligheid en gaan   mee op pad.

Voor studenten is het een kans om gedurende hun studietijd maatschappelijke bewustwording op te bouwen en relevante ervaring op te doen. Ze leren met verschillende generaties om te gaan, relaties op te bouwen en ondersteuning te bieden die senioren nodig hebben om actief deel te nemen aan onze maatschappij. Als student draag je bij aan maatschappelijke innovatie en kun je verschil maken in het leven van een ander.

 

Aanleiding

Nederland wordt steeds ouder. De samenleving kan de hoge zorgkosten van haar oudste generaties niet meer dragen. In de afgelopen jaren is het zorgstelsel flink aangepast en is er veel bezuinigd. De zorg en ondersteuning waaraan wij in al die jaren gewend zijn geraakt vallen plotseling weg. Daarnaast wordt de samenleving individualistischer en speelt het leven zich steeds meer in de digitale wereld af.

Deze maatschappelijke veranderingen vragen om een nieuwe invulling van het zorgaanbod. Veel hulpvragen hebben niet te maken met lichamelijke zorg of huishoudelijke hulp, maar met sociale of persoonlijke vraagstukken zoals eenzaamheid en een beperkte zelfredzaamheid. Daarom is het belangrijk om   naast de kostbare reguliere zorg ook ruimte te creëren   voor persoonlijke hulp en gezelschap. Dit is wat Stichting SeniorenStudent biedt: ‘sociale zorg’.

Missie

De ‘sociale zorg’ van onze studenten zorgt ervoor dat senioren zich prettig, sterk en op een respectvolle manier ondersteund voelen. Ook zorgt het ervoor dat senioren minder afhankelijk worden van reguliere zorg.

Daarnaast heeft Stichting SeniorenStudent een maatschappelijke impact, omdat de binding tussen jong en oud sterker wordt. Jongeren zijn opgegroeid binnen de digitale wereld die een groot deel van hun leven vormgeeft, terwijl deze ontwikkelingen voor senioren niet altijd makkelijk bij te benen zijn. Bij Stichting SeniorenStudent worden generaties dichter bij elkaar gebracht, wat zorgt voor meer wederzijds begrip en minder verdeeldheid. Beide generaties kunnen veel van elkaar leren en elkaar bijstaan.

 

Het ontstaan

Het idee voor Stichting SeniorenStudent is ontstaan vanuit Careibu, een bemiddelingsbureau met drie diensten: OppasStudent (sinds 2009), PoetsStudent (sinds 2010) en SeniorenStudent (sinds 2013). Careibu koppelt studenten aan particulieren die op zoek zijn naar een oppas, huishoudelijke hulp of seniorenhulp. De oprichters van Careibu – de zussen Lotte en Anne van Oudheusden – hebben het initiatief genomen om Stichting SeniorenStudent op te richten:

“In het eerste jaar van onze reguliere dienst SeniorenStudent zijn wij veel benaderd door senioren die de hulp en het gezelschap van een student goed kunnen gebruiken, maar de kosten hiervoor niet kunnen betalen. Daarnaast bleek er een grote groep senioren te zijn met veel behoefte aan ondersteuning bij het vergroten van hun zelfredzaamheid en sociale netwerk. Bij de projecten van Stichting SeniorenStudent stellen we een concreet plan op om hiernaartoe te werken.”

Toekomst

We zijn klein begonnen, maar onze missie is groot. Ons doel is dat de ‘sociale zorg’ die de deelnemende senioren tijdens onze projecten ontvangen een vanzelfsprekend onderdeel wordt van de ouderenzorg in Nederland. Na 100 matches gemaakt te hebben in Amsterdam, breiden wij dit jaar  uit naar 500 matches in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.

 

Het bestuur

Het bestuur van Stichting SeniorenStudent wordt gevormd door:

Het team

Het team van Stichting SeniorenStudent wordt gevormd door:

Referenties van zorgprofessionals

“Mevrouw is dolbij dat zij zo’n goede klik heeft met de student die nu bij haar komt. En kijkt uit naar haar bezoeken. Voordat mevrouw gekoppeld was aan deze student had zij veel meer hulp/contact met mij nodig. Nu neemt mevrouw nog zelden contact met mij op. Alleen om te vertellen hoe goed het met haar gaat. Dit is fantastisch om te horen en waardevol.” – Kitty Benning, ouderenwerker sociaal wijkteam Koperen Knoop

“Eigenlijk zijn alle opgedane ervaringen van zowel de patienten die zijn gekoppeld aan een student, als mijn ervaring in de contacten met jullie, positief. De studenten zijn geïnteresseerd, positieve houding in het contact en goed thuis op internet wat voor veel oudere mensen een brug te ver is. Daarbij is dit een structureel contact wat normaliter met een vrijwilliger heel vaak toch lastiger ligt, zowel de frequentie als de tijdsinvestering.” – Willy Leijen, praktijkondersteuner ouderen Huisartsen Scheldestraat

“We hebben inmiddels 3 cliënten aangemeld en er zullen meer cliënten gaan volgen. Het is zo belangrijk dat er projecten zijn als Jong+Oud=Goud om 1 op 1 mensen te kunnen begeleiden die wat extra vertrouwen nodig hebben. Ik denk dat de kwaliteit van leven daarmee zeker positief wordt beïnvloed.” – Tessa Ankoné, maatschappelijk werker GGZ in Geest

“Door de toename van eenzamere ouderen vind ik het belangrijk dat dit project blijft bestaan, omdat dit een belangrijke toevoeging geeft en de eenzaamheid in veel gevallen vermindert.” – Anne van der Wal, wijkverpleegkundige Cordaan

“Door de combinatie van ouderen en studenten, kunnen totaal verschillende leeftijdsgroepen meer begrip voor elkaar krijgen. De enthousiaste reacties van onze klanten neem ik hierbij als leidraad.” – Marjolein van der Vlist, wijkverpleegkundige Evean

Jaarverslag 2016

 

Jaarverslag 2015

 

De statuten van Stichting SeniorenStudent vindt u via deze link.

Het meerjarenplan van Stichting SeniorenStudent vindt u via deze link.

Beloningsbeleid:
Stichting SeniorenStudent is een stichting zonder winstoogmerk. Het bestuur ontvangt geen vergoedingen. De stichting werkt met vrijwilligers die geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een onkostenvergoeding volgens de daarvoor geldende regels. De stichting heeft geen personeel in dienst. De projectleiding wordt uitbesteed aan Careibu BV. De kosten hiervoor worden in het jaarverslag verantwoord.