Over stichting senior&student

Stichting senior&student is in mei 2014 in het leven geroepen om senioren te ondersteunen in het onafhankelijk en gelukkig ouder worden. Nu met corona is onze hulp belangrijker dan ooit. Wij koppelen senioren aan een veelzijdige, energieke en betrouwbare hulp: een student. De match maken wij op basis van persoonlijke overeenkomsten en gedeelde interesses. De senior krijgt persoonlijke hulp en gezelschap. De student draagt bij aan maatschappelijke innovatie en kan verschil maken in het leven van een ander. Kortom: Jong+Oud=Goud!

 

Behoefte aan ‘sociale zorg’

Nederlanders worden steeds ouder. In de afgelopen jaren is het zorgstelsel flink aangepast en is er veel bezuinigd. Daarnaast wordt de samenleving individualistischer en speelt het leven zich steeds meer in de digitale wereld af. Maatschappelijke veranderingen vragen om een nieuwe invulling van het zorgaanbod.

Veel hulpvragen hebben niet te maken met lichamelijke zorg of huishoudelijke hulp. Bijna een derde van de 65-plussers is (ernstig) eenzaam (bron: Ouderenfonds). Dat zijn bijna een miljoen senioren. Verwacht wordt dat dit aantal alleen maar op zal lopen. Daarom is het belangrijk om naast de kostbare reguliere zorg ook ruimte te creëren voor persoonlijke hulp en gezelschap. Dit is wat stichting senior&student biedt: ‘sociale zorg’.

Missie

We zijn klein begonnen, maar onze missie is groot. Enerzijds willen we dat de ‘sociale zorg’ die wij bieden uiteindelijk een vanzelfsprekend onderdeel wordt van de ouderenzorg in Nederland. Daarmee willen we de zelfredzaamheid van senioren vergroten en de eenzaamheid verkleinen. Anderzijds willen we de binding tussen jong en oud versterken. Bij stichting senior&student brengen we generaties dichter bij elkaar, wat zorgt voor meer wederzijds begrip en minder verdeeldheid. Beide generaties kunnen veel van elkaar leren en elkaar bijstaan.

De ‘sociale zorg’ van onze studenten zorgt ervoor dat senioren zich prettig, sterk en op een respectvolle manier ondersteund voelen. Ook zorgt het ervoor dat senioren minder afhankelijk worden van reguliere zorg. Daarom zijn we blij dat we de kans hebben gekregen om uit te bereiden naar Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Onze ambitie is om in de toekomst ook naar andere regio’s uit te breiden.

Het ontstaan

Het idee voor stichting senior&student is ontstaan vanuit Careibu, een bemiddelingsbureau met drie diensten: OppasStudent (sinds 2009), PoetsStudent (sinds 2010) en Senior&Student (sinds 2013). Careibu koppelt studenten aan particulieren die op zoek zijn naar een oppas, huishoudelijke hulp of seniorenhulp. De oprichters van Careibu – de zussen Lotte en Anne van Oudheusden – hebben het initiatief genomen om stichting senior&student op te richten:

“In het eerste jaar van onze reguliere dienst Senior&Student zijn wij veel benaderd door senioren die de hulp en het gezelschap van een student goed kunnen gebruiken, maar de kosten hiervoor niet kunnen betalen. Daarnaast bleek er een grote groep senioren te zijn met veel behoefte aan ondersteuning bij het vergroten van hun zelfredzaamheid en sociale netwerk. Bij de projecten van stichting senior&student stellen we een concreet plan op om hiernaartoe te werken.”

 

Het team

Het team van stichting senior&student wordt gevormd door:

Referenties van zorg professionals

“Mevrouw is dolbij dat zij zo’n goede klik heeft met de student die nu bij haar komt. En kijkt uit naar haar bezoeken. Dit is fantastisch om te horen.”
Kitty Benning, ouderenwerker sociaal wijkteam Koperen Knoop

‘’De studenten zijn geïnteresseerd, positieve houding in het contact en goed thuis op internet wat voor veel oudere mensen een brug te ver is. Daarbij is dit een structureel contact wat normaliter met een vrijwilliger heel vaak toch lastiger ligt.”
Willy Leijen, praktijkondersteuner ouderen Huisartsen Scheldestraat

“Het is zo belangrijk dat er projecten zijn als Jong+Oud=Goud om 1 op 1 mensen te kunnen begeleiden die wat extra vertrouwen nodig hebben. Ik denk dat de kwaliteit van leven daarmee zeker positief wordt beïnvloed.”
Tessa Ankoné, maatschappelijk werker GGZ in Geest

“Door de combinatie van ouderen en studenten, kunnen totaal verschillende leeftijdsgroepen meer begrip voor elkaar krijgen. De enthousiaste reacties van onze klanten neem ik hierbij als leidraad.”
Marjolein van der Vlist, wijkverpleegkundige Evean

 

Overige informatie:

Beloningsbeleid:
Stichting senior&student is een stichting zonder winstoogmerk. Het bestuur ontvangt geen vergoedingen. De stichting werkt met vrijwilligers die geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een onkostenvergoeding volgens de daarvoor geldende regels. De stichting heeft geen personeel in dienst. De projectleiding wordt uitbesteed aan Careibu BV. De kosten hiervoor worden in het jaarverslag verantwoord.

De statuten van stichting senior&student vindt u via deze link.
Het meerjarenplan van stichting senior&student vindt u via  deze link.

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarrekening 2020

Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015


Publicatieformulier ANBI:

Publicatieformulier ANBI 2021

Privacyverklaring:

Privacyverklaring (versie: mei 2022)