Privacyverklaring Stichting Seniorenstudent

Stichting SeniorenStudent hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen jouw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig met jouw persoonlijke informatie om. Deze privacyverklaring geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van aanvragers en vrijwilligers en Stichting Seniorenstudent wil je graag wijzen op je rechten als betrokkene.

Contact Stichting Seniorenstudent

Stichting Seniorenstudent is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens.

www.stichtingseniorenstudent.nl

info@stichtingseniorenstudent.nl

020-3080916

Opslag gegevens

De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem. Dit systeem is streng beveiligd. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.

Het volledige databestand van onze aanvragers en vrijwilligers is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder het meldingsnummer: 1643681.

Dataverzameling personen van 16 jaar en ouder

De diensten van Stichting Seniorenstudent zijn uitsluitend te gebruiken na het aanmaken van een profiel. Een profiel kan enkel worden aangemaakt door een natuurlijk persoon van minimaal 16 jaar oud.

Functionaris Gegevensbescherming

Stichting Seniorenstudent heeft geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming is verplicht voor overheden, publieke organisaties, organisaties die zich bezighouden met observaties en voor organisaties die bijzondere persoonsgegevens verwerken. Stichting Seniorenstudent is een stichting die zich niet bezighoudt met observaties en Stichting Seniorenstudent verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Stichting Seniorenstudent vraagt van vrijwilligers en aanvragers persoonsgegevens bij het aanmaken van een profiel. Bij het aanmaken van het profiel wordt toestemming gevraagd aan de betrokkene door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

Een deel van de persoonsgegevens is als verplicht aangemerkt omdat deze gegevens van belang zijn voor het gebruik van onze diensten. De persoonsgegevens die verplicht zijn voor het aanmaken van een profiel zijn de voornaam; achternaam; het volledige adres; telefoonnummer en geboortedatum. Als de aanvrager of de vrijwilliger deze persoonsgegevens niet wil verstrekken, kan de aanvrager of vrijwilliger geen gebruik maken van de diensten van Stichting Seniorenstudent.

Stichting Seniorenstudent verwerkt de persoonsgegevens om het project Jong+Oud=Goud  aan te bieden. Op het platform worden de persoonsgegevens beschermd door enkel voornaam en postcodegebied openbaar te maken. De contactgegevens worden uitgewisseld na overeenstemming tussen aanvrager en vrijwilliger.

Delen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van aanvragers en vrijwilligers zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden, zowel binnen als buiten de EU. De gegevens  zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt. Persoonsgegevens worden enkel gebruikt door Stichting Seniorenstudent.

Persoonsgegevens van aanvragers of vrijwilligers worden alleen na wederzijdse toestemming met elkaar gedeeld. Stichting Seniorenstudent deelt enkel de volledige naam,  geboortedatum, telefoonnummer en het e mailadres.

Bewaartermijn gegevens

Persoonsgegevens van aanvragers en vrijwilligers worden bewaard tot de aanvrager of vrijwilliger aangeeft gebruik te willen maken van het Recht op Vergetelheid.

Na de aanvraag van een aanvrager of vrijwilliger om de persoonsgegevens te verwijderen uit ons relatiebeheersysteem, verwijderen wij de persoonsgegevens maximaal 30 dagen na de het indienen van een verzoek per mail aan info@stichtingseniorenstudent.nl. Na het verwijderen uit het relatiebeheersysteem, hanteert Stichting Seniorenstudent een aanvullende bewaartermijn van maximaal drie maanden voor de back-ups.

Besluitvorming

Stichting Seniorenstudent maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Profielen worden enkel opgesteld aan de hand van de ingevulde gegevens door de vrijwilliger of aanvrager. Besluiten over de profielen worden genomen door medewerkers van Stichting Seniorenstudent. Voorbeelden van besluiten is het blokkeren van het profiel van een aanvrager of vrijwilliger en het accepteren van het intakegesprek bij vrijwilligers.

Recht van de betrokkenen

Stichting Seniorenstudent wijst de betrokkene in deze privacyverklaring op zijn of haar rechten. Deze rechten voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Recht op inzage

Stichting Seniorenstudent verwerkt de persoonsgegevens van aanvragers en vrijwilligers niet voor andere doeleinden dan voor Jong+Oud=Goud. In het relatiebeheersysteem slaan wij naast de persoonsgegevens, ook de aanvragen en de matchverzoeken op.

Op het profiel kan de aanvrager of vrijwilliger de persoonsgegevens wijzigen en aanvullen. Dit kan zonder tussenkomt van een medewerker van Stichting Seniorenstudent en op elk gewenst moment.

Als aanvrager of vrijwilliger mag u ten aller tijde gebruik maken van het recht op inzage. Om gebruik te maken van het recht op inzage, dient een aanvrager of vrijwilliger een verzoek in, per mail aan info@stichtingseniorenstudent.nl. Bij de aanvraag zal de aanvrager of vrijwilliger gevraagd worden aan te tonen dat hij of zij de natuurlijke persoon is die het profiel heeft aangemaakt door postcode en geboortedatum aan te duiden. Stichting Seniorenstudent zal in ieder geval binnen 1 maand inzage bieden in de persoonsgegevens van de aanvrager of vrijwilliger. De persoonsgegevens worden digitaal aangeleverd, tenzij de betrokkene duidelijk vraagt om een schriftelijke inzage.

Recht op rectificatie

Bij de diensten van Stichting Seniorenstudent maakt de aanvrager of vrijwilliger zelf een profiel aan en worden de persoonsgegevens gevraagd. Deze persoonsgegevens kunnen ten allen tijde worden gewijzigd op het profiel van de desbetreffende aanvrager of vrijwilliger. De aanvrager of vrijwilliger kan de persoonsgegevens wijzigen door deze te bewerken op het profiel.

Medewerkers van Stichting Seniorenstudent kunnen de persoonsgegevens ook op aanvraag wijzigen. Om de persoonsgegevens te laten wijzigen, dient de aanvrager of vrijwilliger digitaal/schriftelijk een aanvraag in te dienen. De persoonsgegevens worden in ieder geval binnen twee weken gewijzigd.

Recht op vergetelheid

Aanvragers  en vrijwilligers kunnen digitaal of schriftelijk een aanvraag indienen om verwijderd te worden uit het relatiebeheersysteem van Stichting Seniorenstudent. Na de aanvraag van een aanvrager of vrijwilliger om de persoonsgegevens te verwijderen uit ons relatiebeheersysteem, verwijderen wij de persoonsgegevens maximaal 30 dagen na ontvangst van een verzoek per mail aan info@stichtingseniorenstudent.nl. Na het verwijderen uit het relatiebeheersysteem, hanteert Stichting Seniorenstudent een aanvullende bewaartermijn van maximaal drie maanden voor de back-ups.

Recht op dataportabiliteit

Sinds de intreding van de AVG hebben aanvragers en vrijwilligers het recht op dataportabiliteit. Aanvragers en vrijwilligers kunnen de data uit ons relatiebeheersysteem aanvragen voor eigen gebruik of om te delen met een derde partij. De persoonsgegevens worden digitaal aangeleverd, tenzij de betrokkene duidelijk vraagt om een schriftelijke inzage. Stichting Seniorenstudent deelt haar bestanden op een manier dat deze in verschillende programma’s kan worden geopend, in een zogeheten CSV bestand. De data wordt na de datum van de aanvraag binnen één maand gedeeld met de aanvrager, vrijwilliger of op aanvraag met een derde partij.

Klachten

Indien u van mening bent dat Stichting Seniorenstudent uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u contact opnemen met Stichting Seniorenstudent. Wilt u een klacht indienen? Stichting Seniorenstudent verwijst u graag door naar de Autoriteit Persoonsgegevens.